NOVINKY

VŠECHNY NOVINKY Z MATEŘSKÝCH ŠKOL A JEJICH TŘÍD

Pro zobrazení novinek, aktualit a reportů konkrétní třídy zvolte třídu ze seznamu

pondělí, 27 březen 2023 17:40 | MOTÝLCI

Malí zahradníci

Svátky jara - Velikonoce se pomalinku blíží a s tím souvisí i některé zvyky a tradice. Vysévání osení je jedním z nich a tak jsme se ve školce proměnili v malé zahradníky a kromě osení jsme si každý zasadil malé semínko hrášku. Společně budeme pozorovat, jak klíčí a roste.

I do třídy jsme si chtěli vpustit jaro, a tak jsme si vyrobili sluníčka - veselá a barevná.

pondělí, 27 březen 2023 12:57 | SLUNÍČKA

Vynášení Morany

V úterý 21. března jsme se v 10:00 hod. sešli společně na jílovském můstku a vhodili do potoka 2 Morany. Den předtím (čili v pondělí) jsme společně ve třídě Korálků Moranu dozdobili, zpívali písničky a říkali básničky. 

pondělí, 27 březen 2023 12:39 | KOSTIČKY

Návštěva knihovny

V pátek nám přálo krásné počasí, tak jsme se společně vypravili do zámku, kde jsme navštívili knihovnu. Přivítala nás milá paní knihovnice a dětem o knihovně vše vysvětlila. Děti si prohlédly spoustu knížek a s nadšením se těšily, že třeba knihovnu znovu navštíví s rodiči.

pondělí, 27 březen 2023 12:37 | KOSTIČKY

Loučení se zimou

Moranu jsme měli přichystanou, tak jsme ji za doprovodu písniček a říkadel odnesli k Jílovskému potoku. Kde jsme ji první jarní den vhodili do vody a na čas se s ní rozloučili.

pondělí, 27 březen 2023 12:34 | KOSTIČKY

Příprava na loučení se zimou

Na první jarní den jsme museli být řádně přichystáni, protože jsme se loučili se zimou - Moranou, kterou jsme společně vyrobili se všemi dětmi ze školky. Kostičky měly za úkol vyrobit jí vlasy, které jsme udělali z proutků Zlatice. Z obrázků vidíte, jak se to dětem podařilo :-)

pondělí, 27 březen 2023 11:26 | NOVINKY

Zápis do MŠ a Den otevřených dveří

ZÁPIS do mateřské školy a Den otevřených dveří

 

Zápis na nový školní rok 2023 / 24 se v naší mateřské škole uskuteční :

5.5.2023 – pátek    od 15 do 18 hodin

Probíhat bude současně v obou budovách MŠ / Průběžná a Za koupalištěm/, v tuto dobu bude zároveň i Den otevřených dveří, můžete přijít s dětmi, seznámit se s prostředím MŠ, děti si mohou pohrát i ochutnat něco z připravených zdravých dobrot.

Zápis bude probíhat také následujícím způsobem

Elektronickým podáním Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání / je k dispozici na našich webových stránkách /. Zašlete ji na e-mailovou adresu té budovy, kam chcete svoje dítě přihlásit/.

Žádost zašlete na emailové adresy:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

případně lze využít datovou schránku: bqnksem

/  i u zaslání datovou schránkou uveďte budovu, do které chcete dítě přihlásit/ .

Žádosti budeme přijímat v termínu: 25.4. – 29.4.2022 .

Po jejich vyhodnocení / viz kritéria pro přijetí / budete vyzváni k převzetí dalších potřebných dokladů a bude zahájeno správní řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

Kritéria pro přijetí: 

Kritéria pro přijímání dětí s trvalým pobytem v Jílovém, okres Děčín k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitel/ka mateřské školy vždy přihlížet k zájmu dítěte (k rodinným, sociálním a zdravotním podmínkám) a ke splnění podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, (přijímány budou děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním a děti, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo se mohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci) a dále k těmto skutečnostem:

1)  Děti ve věku od 5 let do zahájení povinné školní docházky s místem bydliště v Jílovém

2)  Děti ve věku od 4 do 5 let s místem bydliště v Jílovém.

3)  Děti ve věku od 3 do 4 let s místem bydliště v Jílovém.

4)  Děti ve věku od 5 let do zahájení plnění povinné školní docházky, které ale nemají bydliště  v Jílovém / povinnost daná zákonem /

5)  Ostatní děti s ohledem na věk: 2 – 3 leté s místem bydliště v Jílovém

/ v případě volných míst v MŠ a  zvýšeného zájmu zákonných zástupců o přijetí dvouletého dítěte budou upřednostněny děti zaměstnaných zákonných zástupců /.  U přijetí dětí v tomto věku se předpokládá i potřebná zralost dítěte pro vstup do MŠ – samostatnost na WC a u jídla. 

Dítě, které nedosáhne k 31.8.2023 věk minimálně 2 let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí do MŠ, v souladu se školským zákonem , nebude přijato.

Při rozhodování o přijetí dítěte bude brána v úvahu důležitost jednotlivých kritérií v uvedeném pořadí. Mateřská škola je ve dvou budovách. Pokud bude v některé z nich zájem o umístění převyšující kapacitu, bude rodičům nabídnuto umístění v jiné budově.

 

Počet volných  v mateřské škole / uvolněná místa za děti odcházející do základní školy / 

MŠ Průběžná : 37 míst

MŠ Za koupalištěm: 30 míst

 

Jedná se o maximální možný počet volných míst v době zápisu do MŠ.

sobota, 25 březen 2023 09:35 | HVĚZDIČKY

Odemykání jara

V pátek 24.3. jsme pomohli víle Jarněnce odemknout JARO, protože nezbedný vítr Severák jí roztrhal část pergamenu s jarním kouzlem. Proto jsme si prošli stezku na školkové zahrádce a posbírali jednotlivá písmenka tím, že jsme plnili dané úkoly...na konci nám vyšlo kouzelné zaříkadlo.

pátek, 24 březen 2023 12:44 | BUBLINKY

Vynášení Morany

Na tuhle chvíli jsme se už dlouho těšili - první jarní den a k němu již neodmyslitelně patří tradice vynášení Morany. Moranu - Zimu jsme vyrobili v obou školkách, na výrobě se podílely děti ze všech tříd. Naším úkolem, a ne vůbec snadným, byla výroba korálí pro Moranu. No a zkuste si navlékat na provázek skořápky z vyfouknutých vajec! Naštěstí máme šikovné Bublinky :)

V úterý 21.3. jsme se pak všichni sešli před školkou a za zpěvu písní jsme zimu doprovodili až na můstek, kde jsme ji s chutí vhodili do potoka. Naštěstí se letos v potoce nezasekla, tak snad už nám tu jaro zůstane.

čtvrtek, 23 březen 2023 17:49 | HVĚZDIČKY

vstávej semínko, holala....

Hurá, jaro je tu. Moranu jsme vynesli, jaro jsme si přinesli....a k jaru patří jarní ,,práce". Sázíme různá semínka a staráme se o ně. Na zahrádce pozorujeme již vyrůstající kytičky, které jsme vysázeli na podzim ( tulipány, narcisky a hyacinty). Také semínka ,která jsme našli naklíčená na zahrádce a která jsme si dali na tácek s mokrou vatou, pozorujeme jak rostou každý den.

Strana 1 z 38