TŘÍDA SLUNÍČKA

Vyberte si z informací o jaké máte zájem

Podívejte se na důležité novinky z naší třídy

Podívejte se co náší třídu čeká za úžasné dobrodružství

Prohlédněte si naše úžasné fotky z akcí nebo z obyčejného dne

PRÁVĚ ČTEME

Školka čte dětem

KONTAKTY - SLUNÍČKA

e-mail: msjiloveslunicka@seznam.cz

zástupkyně ředitele pí. uč. Bc. Jana Kořínková
pí. uč. Pavla Andrová