pondělí, 11 březen 2024 12:21

Zápis do MŠ a Den otevřených dveří Doporučený

Zápis na nový školní rok 2024 / 25 se v naší mateřské škole uskuteční:

10.5.2024 – pátek od 15 do 18 hodin

 

Probíhat bude současně v obou budovách MŠ / Průběžná a Za koupalištěm/, v tuto dobu bude zároveň i Den otevřených dveří, můžete přijít s dětmi, seznámit se s prostředím MŠ, děti si mohou pohrát i ochutnat něco z připravených zdravých dobrot, předáte vyplněnou Žádost o přijetí osobně vedení školy.

Zápis bude probíhat také následujícím způsobem:

Elektronickým podáním Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání / je k dispozici na našich webových stránkách v dokumentech, či úplně dole pod tímto textem v přílohách /. Zašlete ji na e-mailovou adresu té budovy, kam chcete svoje dítě přihlásit/. Žádost zašlete na emailové adresy:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

případně lze využít datovou schránku: bqnksem

/ i u zaslání datovou schránkou uveďte budovu, do které chcete dítě přihlásit/ .

Žádosti budeme přijímat v termínu: 15.4. – 19.4.2024

Po jejich vyhodnocení / viz kritéria pro přijetí / budete vyzváni k převzetí dalších potřebných dokladů a bude zahájeno správní řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

Kritéria pro přijetí:

Kritéria pro přijímání dětí s trvalým pobytem v Jílovém, okres Děčín k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitel/ka mateřské školy vždy přihlížet k zájmu dítěte (k rodinným, sociálním a zdravotním podmínkám) a ke splnění podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, (přijímány budou děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním a děti, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo se mohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci) a dále k těmto skutečnostem:

1) Děti ve věku od 5 let do zahájení povinné školní docházky s místem bydliště v Jílovém

2) Děti ve věku od 4 do 5 let s místem bydliště v Jílovém.

3) Děti ve věku od 3 do 4 let s místem bydliště v Jílovém.

4) Děti ve věku od 5 let do zahájení plnění povinné školní docházky, které ale nemají

bydliště v Jílovém / povinnost daná zákonem /

5) Ostatní děti s ohledem na věk: 2- 3 leté s místem bydliště v Jílovém

 / v případě volných míst v MŠ a zvýšeného zájmu zákonných zástupců o přijetí dvouletého dítěte budou upřednostněny děti zaměstnaných zákonných zástupců /. U přijetí dětí v tomto věku se předpokládá i potřebná zralost dítěte pro vstup do MŠ – samostatnost na WC a u jídla. 

Dítě, které nedosáhne k 31.8.2024 věk minimálně 2 let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí do MŠ, v souladu se školským zákonem, nebude přijato.

 

Při rozhodování o přijetí dítěte bude brána v úvahu důležitost jednotlivých kritérií v uvedeném pořadí. Mateřská škola je ve dvou budovách. Pokud bude v některé z nich zájem o umístění převyšující kapacitu, bude rodičům nabídnuto umístění v jiné budově.

 

Počet volných v mateřské škole / uvolněná místa za děti odcházející do základní školy /

MŠ Průběžná : 30 míst

MŠ Za koupalištěm: 20 míst

Jedná se o maximální možný počet volných míst v době zápisu do MŠ.

Přečtěno: 422 x