úterý, 21 červen 2022 20:30

Informace o zvýšení ceny za stravné Doporučený

Vzhledem k rostoucím cenám se od 1.9.2022 se zvyšuje  stravné o 150,- Kč měsíčně.

Žádáme rodiče , aby si včas navýšili  měsíční zálohy na tyto platby.

 

Měsíční platba bude po zvýšení činit částku 1.300.- Kč

/ z toho 300.- Kč  poplatky školné a 1.000.-Kč  stravné /.

Poplatky za školné – po skončení kalendářního roku dostanete potvrzení o jejich zaplacení a přidáváte si k daňovému vyrovnání, stravné je vyúčtováváno v oznámených termínech. Případné dotazy směřujte na p. E.  Kalvodovou – vedoucí stravování – tel.: 723 518 356 /

Poplatky za školné neplatí děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání a děti s odloženou školní docházkou, pro něž je vzdělávání povinné  –/  tam se  platí pouze stravné 1.000.- Kč /.

Přečtěno: 352 x