pondělí, 30 leden 2023 19:39

Plány mateřské školy na další období Doporučený

Vážení rodiče,

V první řadě Vám všem přeji šťastný nový rok. Hodně zdraví, protože ho všichni potřebujeme.

Letošní rok všechny děti, ale i nás, trápí velká nemocnost. Pevně věřím, že až projdeme touto podivnou zimou, proděláme to, co prodělat musíme, imunita se nám vrátí a bude lépe.

Naše školka hledá stále něco nového a tak chystá několik novinek. Ráda bych Vás s nimi seznámila. V dostatečném předstihu .

Ta první se týká toho, že při letošním Zápisu do MŠ / na školní rok 2023 - 24 / můžete přijít, tak jak je zvykem, i s dvouletými dětmi. Novinkou bude, že pokud děti skutečně dovrší 2 let věku , mohou do školky nastoupit hned na začátku školního roku. Nebo v průběhu školního roku, kdy jim budou 2 roky. Máme vytvořeny podmínky pro přijetí takto malých dětí. Nebudu podrobně psát, že jsou legislativní, materiální, technické ad. To je naše starost. A moje práce. Pokud bude malých dětí víc, můžeme otevřít třídu. Třídu pro děti od 2 do 3 let. Ta má svoje specifika, ale nic nám nebrání, zapojit i takto malé děti do předškolního vzdělávání. I u takto malých dětí je platba za MŠ stejná, jako u starších – 1.000,- stravné a 300,- Kč školkovné za měsíc.
Pokud by byl požadavek na umístění dvouletých dětí menší, můžeme je vřadit klasicky do třídy mezi děti starší, maximálně 3 leté. To vše bude záležet na Vašem zájmu umístit svoje děti do školky.
Jejich přijetí bude mít svoje podmínky, ty si ale sdělíme u zápisu.
Myslím, že je to pro hodně rodičů dobrá zpráva, maminky se mohou vracet v klidu a postupně po mateřské do zaměstnání, nebo mohou využívat zkrácený pobyt dítěte ve školce jen některé dny.
Zápis proběhne klasicky, začátkem května, sledujte tedy naše stránky.

Ruku v ruce s přijímáním mladších dětí jde i vytvoření Dětské skupiny při naší mateřské škole.
Dětská skupina je formální název a vymezení pro specifickou formu péče o děti ve věku od 6 měsíců , v našem případě od 1 roku, do zahájení povinné školní docházky. Rozsahem pokrývá jak období jeslí, tak mateřské školy. Je hybridním instrumentem sociální a vzdělávací politiky.
Naše MŠ by se tak stala flexibilní školou , která nabízí ucelenou oblast péče o děti v raném a předškolním věku.
V tuto chvíli už má i pracovní název – Cesta do školky.
Umožní vám, rodičům, rozhodnout se, zda chcete svoje děti mít a vzdělávat je po celou dobu tohoto období v této skupině, či zda využijete možnost plynulého přechodu dětí do školky. Věk, přechodu dítěte do MŠ – to bych nechala na posouzení rodičům a pedagogům , vždy bychom měli zohlednit dítě jako jedince. Přecházet může jedno dítě, ale i skupina, pro děti bude přechod do MŠ spontánní a bezproblémový, protože Dětská skupina bude po celou dobu součástí MŠ. Děti se seznámí s prostředím, adaptace na nové prostředí – např. třídy nebo dospělé , nebude pro děti již tolik zátěžová.

Tolik nástin toho, kam školka v Jílovém směřuje.

Shrnu svoje plány a směřování školky v Jílovém:

Od září 2023 mohou do MŠ, při splnění podmínek, nastoupit i děti dvouleté. Rodiče , nezapomeňte se dostavit řádně k Zápisu .

Vytvoření Dětské skupiny je ve fázi příprav, vznikne nejpozději od září 2024.

Vaše dotazy ráda zodpovím, pište, volejte.

Těším se na Vás a Vaše děti u Zápisu.

 

Helena Říhová, ředitelka školy

Přečtěno: 217 x